Automation

A-Tooling förser kunder med produkter och lösningar för automation och optimering av industriella processer. Affärsområdets kunder är all typ av industri med fokus på verkstadsindustrin såsom plåt, plast, pressgjutning samt maskinbyggnation. Kundfördelarna är bland annat ökad anläggningsproduktivitet och kostnadsbesparingar.

Förflyttning av detaljer i olika processer är vår styrka. Misati och Pronic är två av våra starka samarbetspartners.